0977 047 989 Menu

Gia công CNC

PHAY CNC

Máy phay CNC hiệu Mori Seiki MV40, tốc độ trục chính cao gia công đạt độ chính xác 0.01mm.

Bài viết liên quan

© 2016 khuonmaulocphat.com.vn Designed by Viễn Nam